Added Out of Stock! Product Name Update Error Successful Close Invalid operation request. hata : sifreler_uyusmuyor Your transaction has been successfully completed. An error occurred during the process. Your membership has been successfully created. A confirmation mail has been sent to your email address. This email address is registered in our system. Invalid e-mail address Ciphertext should be at least 6 characters long. It can not be left empty! Update Successful! Update Failed! Your account is not active. Please check your emails. EN

ŞAKİR Bal ve Gıda Mad.İhr.İth.Dah.Tic. ve San.Ltd.Şti olarak bize olan güveninizin değerini biliyoruz; bu nedenle kişisel bilgilerinizi yetkisiz kişilerin erişiminden korumak için en üst düzeyde özen göstermekte ve en yüksek güvenlik standartlarını kullanmaktayız. Bir sipariş sırasında veya sunduğumuz diğer hizmetler çerçevesinde verdiğiniz kişisel bilgiler teknik güvenlik sistemleri ile korunur. Bu durum, bilgilerinizin hem aktarımı hem de sunucularımız üzerinde kayıt edilmesi esnasında geçerlidir.

ŞAKİR Bal ve Gıda Mad.İhr.İth.Dah.Tic. ve San.Ltd.Şti sanalkahvalti.com, tüm üyelerinin alışveriş deneyimini keyifli olduğu kadar, güvenli bir hale getirmek için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktadır. sanalkahvalti.com kredi kartı bilgileriniz yalnızca sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve kesinlikle veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz. Bilgileriniz sanalkahvalti.com'a gönderildiğinde güvence altına alarak, 128 bit şifreleme ile iletilen bilgilerin güvenliğini sağlayan SSL Sertifikası kullanılmaktadır.

Konu: İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın(ŞAKİR Bal ve Gıda Mad.İhr.İth.Dah.Tic. ve San.Ltd.Şti olarak anılacak), SİPARİŞ VEREN(Kullanıcı olarak anılacak)'e satışını yaptığı, ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik" hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

1. Satıcı Bilgileri
Unvanı : Şakir Bal ve Gıda Mad. Ltd. Şti. (bundan böyle "ŞAKİR Bal ve Gıda Mad.İhr.İth.Dah.Tic. ve San.Ltd.Şti" olarak anılacaktır)
Adresi : Ereğli Çevre Yolu Fetih Cad. No:98 Karatay-Konya.
Telefon : 0332 355 79 89
E-mail : bilgi@sanalkahvalti.com
ŞAKİR Bal ve Gıda Mad.İhr.İth.Dah.Tic. ve San.Ltd.Şti, www.sanalkahvalti.com marka ve adresinin sahibidir. Bu sözleşmede "www.sanalkahvalti.com" tabiri hukuki sorumluluk ve tüzel kişilik anlamında ŞAKİR Bal ve Gıda Mad.İhr.İth.Dah.Tic. ve San.Ltd.Şti'i ifade etmektedir.

2. Yürürlük
www.sanalkahvalti.com üyeliği için, Kayıt Formu'nun eksiksiz doldurulması ve www.sanalkahvalti.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uyulacağını kabul ve taahhüt edilmelidir. Bu sözleşme Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak sipariş verdiği andan itibaren taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girmiş olduğu kabul edilir.

3. www.sanalkahvalti.com üyelik sistemi
www.sanalkahvalti.com üyesi, kendi belirleyeceği bir 'kullanıcı adı' ve 'şifre'ye sahip olacaktır. 'Kullanıcı adı' tamamen üyeye özel olup, aynı 'kullanıcı adı' iki farklı üyeye verilmemektedir. 'Şifre' sadece kullanıcı tarafından bilinmektedir. Site kullanıcısı istediği zaman şifresini yenisiyle değiştirebilir. Yeni şifre'nin seçimi ve 3ncü şahıslardan korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğu altındadır. www.sanalkahvalti.com, şifre kullanımından doğacak sorunlardan sorumlu değildir. www.sanalkahvalti.com kullanıcıyı sadece kendi bölgesinde olan ve kullanıcıya fayda sağlayacağı yenilik ve promosyonlardan e-posta yolu ile haberdar eder. www.sanalkahvalti.com, Kullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncü şahıs ya da şirketlerle paylaşmaz. Kullanıcının www.sanalkahvalti.com üyeliği gerektiren hizmetlerden faydalanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini siteye girmesi gereklidir.

4. Kullanıcı yükümlülükleri
www.sanalkahvalti.com hizmetlerinden yararlandığı sırada, Kullanıcı kayıt formunda belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve bunların hatalı veya noksan olmasından doğabilecek zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu hallerde üyeliğinin sonlandırılacağını,
Yine Kullanıcı, www.sanalkahvalti.com tarafından sunulan hizmet ve yazılımlara ait telif hakkının www.sanalkahvalti.com'a ait olduğunu, bu alanda kullanılan yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını,
www.sanalkahvalti.com hizmetlerini kullandığında oluşan şahsi fikir, ifade ve düşüncelerin, www.sanalkahvalti.com'a eklediği dosyaların, görsellerin ve verdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve www.sanalkahvalti.com'un bu dosya, görsel ve ifadelerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
Hizmetlerden faydalanıldığı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan www.sanalkahvalti.com'un sorumlu tutulmayacağını,

www.sanalkahvalti.com'da verilen hizmetlere www.sanalkahvalti.com tarafından belirtilmiş olan şekil dışında ve yetkisiz olarak ulaşmamayı ve siteye ait yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda www.sanalkahvalti.com'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları karşılamayı, www.sanalkahvalti.com'daki üye verilerinin yetkisiz kişilerce kullanılmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü www.sanalkahvalti.com'un sorumlu olmayacağını, ahlak dışı, tehdit edici, aşağılayıcı, düşmanca, ırkçı, TC yasalarına ve beynelmilel anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, siteye eklenecek yazışma, konu başlıklarının, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

Sitedeki diğer kullanıcıları rahatsız etmemeyi, diğer kullanıcıların hizmetleri kullanmasını etkilememesi, kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, tehdit edici, aşağılayıcı, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı görsel, materyal ya da bilgileri yayımlamamayı, dağıtmamayı, reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

www.sanalkahvalti.com'daki diğer kullanıcıların bilgisayarındaki yazılıma zarar verecek bilgi, virüs veya benzeri kötü niyetli programlar göndermemeyi, www.sanalkahvalti.com servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, çöküşler, bilgi kaybı ve diğer zararların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, hizmetin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı www.sanalkahvalti.com'dan tazminat istememeyi,
www.sanalkahvalti.com'dan izin almadan www.sanalkahvalti.com hizmetlerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, www.sanalkahvalti.com'un, istediği zaman veya daimi olarak tüm sistem bilgilerini izleyebileceğini, kurallara aykırı davranıldığı takdirde www.sanalkahvalti.com'un gerekli müdahalelerde bulunma, üye ve üyeleri hizmet ve servis dışına çıkarma ve üyeliklerine son verilebileceğini,
www.sanalkahvalti.com'un, kendi satış ve pazarlama sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, kanunlara aykırı olan bilgileri postalamamayı, virüs içeren postaları dağıtmamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kaydetmemeyi, kötü amaçla kullanmamayı, 'Kullanıcı' adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olacağını, 'Kullanıcı' ürün teslim edilmeden önce kendisine bildirilmiş olan ücreti ödemek zorunda olduğunu, ücret ödenmemiş ise ürünün kendisine teslim edilmeyebileceğini, ya da ürünün bir başka şahıs tarafından teslim alınması durumunda www.sanalkahvalti.com'a ürünü teslim alan kişinin "ürünü ilgili kişiye teslim edilebileceğine dair" ibraz edebilecek belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, ilgili belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş ve iptal edildiğini, kabul ve taahhüt eder.

5. www.sanalkahvalti.com'a verilen yetkiler
www.sanalkahvalti.com istediği zaman sistemin çalışmasını geçici bir süre veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre veya tamamen durdurulmasından, www.sanalkahvalti.com'un kullanıcılarına veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
'Kullanıcı' tarafından seçilen kullanıcı adı ve şifresi www.sanalkahvalti.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.

www.sanalkahvalti.com, müşteri bilgi sayfasının tüm alanları doldurmuş olsa bile ya da müşterilerinin şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz engelleyebilir.
www.sanalkahvalti.com, verdiği hizmetlerinin güvenli, zamanında ve kusursuz olarak sunulacağını, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların güvenilir ve doğru olduğunu, hizmet kalitesinin tüm beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez. www.sanalkahvalti.com üyelerin hizmetlerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların ve mesajları istediği aralıklarla silme ve yedekleme yetkisindedir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı www.sanalkahvalti.com sorumlu tutulmayacaktır.

www.sanalkahvalti.com internet sitesinde teşhir ettiği ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez. www.sanalkahvalti.com'un satışları, stoklarıyla sınırlıdır. www.sanalkahvalti.com stokta tükenen ürünlerin teslimatını yapmayabilir.

www.sanalkahvalti.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

www.sanalkahvalti.com kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği yazılım, tasarım, bilgi, belge, grafik, vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde www.sanalkahvalti.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, www.sanalkahvalti.com'den hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir. www.sanalkahvalti.com'de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde www.sanalkahvalti.com bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.
www.sanalkahvalti.com, üyenin başka internet sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden www.sanalkahvalti.com'un sorumlu olmadığını kabul eder. www.sanalkahvalti.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla bu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

www.sanalkahvalti.com üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir, ilave servisler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

6. Kişisel ve ticari olmayan kullanım sınırlaması
Yapılan tüm alışverişlerin kişisel ihtiyaç amaçlıdır, alınan malın tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

7. Ürün teslimi
Ürün teslimi esnasında Kullanıcı belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş edilen ürünler başka bir mekana teslim edilmeyecektir. Bu durumda üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

9. Ürün iadesi
Ürün iadesi ile ilgili olarak ilgili Tüketici Kanunu hükümleri geçerlidir.

10. www.sanalkahvalti.com kayıtlarının geçerliliği
Kullanıcı, bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda www.sanalkahvalti.com'un defter kayıtları ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten www.sanalkahvalti.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Uygulanacak Hükümler Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanun, Medeni Kanun, ve diğerleri) uygulanacaktır.

12. Yetkili mahkeme ve icra daireleri
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

14. Fesih
www.sanalkahvalti.com dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

ŞAKİR Bal ve Gıda Mad.İhr.İth.Dah.Tic. ve San.Ltd.Şti web sitesinden yapmış olduğunuz alışverişleriniz:

Tazeliği korumak amacıyla tüm siparişleriniz adresinize teslim edilir. Web sitemizde yer alan ürünleri sipariş ettiğinizde 3 iş günü içerisinde kargo şirketleri (hizmet koşullarına bağlı olarak) ile teslimat yapılır.
Ürünlerin stok durumlarına göre teslimat zamanında aksaklık yaşanabilmektedir.

06.03.2011 tarih 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin" 2. maddesinin 3/a nolu bendi gereği "Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır."

Teslimat ve iade ile ilgili tüm sorularınız için info@sanalkahvalti.com adresinden veya 0332 355 79 89 no'lu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Ürün teslimi esnasında Kullanıcı belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş edilen ürünler başka bir mekana teslim edilmeyecektir. Bu durumda üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

Bu internet sitesine girmeniz, bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi, dökümanı, görseli kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başka sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan ŞAKİR Bal ve Gıda Mad.İhr.İth.Dah.Tic. ve San.Ltd.Şti sorumlu değildir. ŞAKİR Bal ve Gıda Mad.İhr.İth.Dah.Tic. ve San.Ltd.Şti, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. ŞAKİR Bal ve Gıda Mad.İhr.İth.Dah.Tic. ve San.Ltd.Şti, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

ŞAKİR Bal ve Gıda Mad.İhr.İth.Dah.Tic. ve San.Ltd.Şti'in, kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe ŞAKİR Bal ve Gıda Mad.İhr.İth.Dah.Tic. ve San.Ltd.Şti'in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. ŞAKİR Bal ve Gıda Mad.İhr.İth.Dah.Tic. ve San.Ltd.Şti, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. ŞAKİR Bal ve Gıda Mad.İhr.İth.Dah.Tic. ve San.Ltd.Şti sitesinde kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. ŞAKİR Bal ve Gıda Mad.İhr.İth.Dah.Tic. ve San.Ltd.Şti, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

ŞAKİR Bal ve Gıda Mad.İhr.İth.Dah.Tic. ve San.Ltd.Şti bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, ŞAKİR Bal ve Gıda Mad.İhr.İth.Dah.Tic. ve San.Ltd.Şti markası ve diğer markalar, www.sanalkahvalti.com alan adı, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. ŞAKİR Bal ve Gıda Mad.İhr.İth.Dah.Tic. ve San.Ltd.Şti'in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

1. ŞAKİR Bal ve Gıda Mad.İhr.İth.Dah.Tic. ve San.Ltd.Şti'de alışveriş yapabilmek için üye olmak zorunda mıyım? Hayır. Sitemiz üzerinden alışveriş yapmak için üye olmanıza gerek yok. Aylık bültenimize abone olmak ve yeniliklerden haberdar olmak isterseniz sitemize üye olabilirsiniz.

2. ŞAKİR Bal ve Gıda Mad.İhr.İth.Dah.Tic. ve San.Ltd.Şti'de nasıl alışveriş yapabilirim? Sitemize üye olarak veya üye olmadan dilediğiniz ürünü sepete ekleyebilirsiniz. Sepetim'deki ''satın al'' butonuna tıklayarak alışverişi sonlandırıp, fatura ve adres bilgileri ile birlikte ödeme formunu doldurarak siparişinizi tamamlayabilirsiniz.

3. Siparişler ne zaman gönderiliyor?
Tüm siparişleriniz 3 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir. Normal şartlar altında 5 iş günü içinde talep ettiğiniz ürün elinize ulaşacaktır. Saat 17.00'den sonraki siparişleriniz bir sonraki günün gönderi listesine eklenir. Haftasonu veya resmi tatillerde yapılan siparişler de ilk 3 iş günü gönderilmek üzere hazırlanır. Kullanıcılarımız e-posta ile bilgilendirilmektedir.
4. Yurtdışına teslimat yapıyor musunuz?
ŞAKİR Bal ve Gıda Mad.İhr.İth.Dah.Tic. ve San.Ltd.Şti şimdilik sadece yurtiçine ürün gönderimi yapmaktadır.
5. ŞAKİR Bal ve Gıda Mad.İhr.İth.Dah.Tic. ve San.Ltd.Şti'de siparişi tamamlamak için nasıl ödeme yapmalıyım?
Siparişinizin tamamlanabilmesi için gerekli formları doldurduktan sonra, Havale/EFT veya kredi kartı ile ödeme seçeneklerinden birini seçmeniz gerekmektedir. Yapılan seçime göre ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
6. Siparişimi ne zamana kadar iptal edebilirim?
Siparişiniz kargoya teslim edilmeden önce iptal edebilirsiniz. Kargoya teslim edilen ürünler iptal edilememektedir. İptal işlemleriniz için siparis@sanalkahvalti.com adresine e-posta yazabilirsiniz.
7. Sipariş iptal edildiğinde geri ödeme süresi nedir?
İadeniz onaylandıktan sonra size bir e-posta gönderilir ve ürün bedelinizin geri ödemesi yapılır. Kredi kartınıza yatırılan geri ödemenin ekstrenize artı bakiye olarak yansıması, bankanızın süreç ve uygulamalarına bağlı olarak ortalama iki - üç hafta sürebilir. Bu süreç genel bir uygulama olup, ŞAKİR Bal ve Gıda Mad.İhr.İth.Dah.Tic. ve San.Ltd.Şti'in müdahale hakkı bulunmamaktadır.
8. Ürünlerinizin üretim onayı var mı?
Her bir ürünün T.C Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Gıda Üretim Sertifikası ve Gıda Üretim İzni Belgesi bulunmaktadır.